Vi kan hjælpe dig på vej

Ulrik Dahl, mobil 20150305
Tina Dahl, mobil 40814054
Fremvisning og dagligt tilsyn:
Oldfrue Lena Jensen 28558419

Bisserup

Bisserup er en lille by og ladeplads på Sydvestsjælland med 551 indbyggere (2011). Kendetegn er stranden, havnen, slottet og skovene.

Bisserup er beliggende i Holsteinborg Sogn ved Smålandsfarvandet og Karrebæksminde Bugt. 30 km kilometer syd for Slagelse og 21 kilometer vest for Næstved. Byen tilhører Slagelse Kommune og er beliggende i Region Sjælland.
Byen ligger omkring et næs. Over for ligger Glænø og sammen danner de indsejlingen til Holsteinsborg Nor. Selve næsset med havnen betegnes Bisserup Strand.

Myter

Flere myter eksistere omkring Bisserup, bl.a. skulle et engelsk bombefly have landet ud for Glænø under 2. verdenskrig. Flyet skulle være set men det er ikke blevet bekræftet, hvorfor flere stadigvæk den dag i dag dykker efter det.

Havnen og omegn

Havnen blev bygget i 1810 af Frederik Adolph Holstein og de første sommerhuse blev opført i 1890’er. Fra at være en lille fiskerhavn, er det i dag mere sejlbåde og fritidsfiskere der benytter havnen.
Skolen

Den gamle kro

I 1939 blev den gamle kro (Fjordbakken) omdannet til skole.  Skolebyggeriet var blevet nødvendigt på grund af væksten i indbyggertallet i Bisserup.
Således beskrives skolen ved sin ibrugtagen og de lokale udfordringer den var en del af i 1839. (citat fra http://www.bisserup.dk/bisserupskole.htm):
At tilbyde den få år før byggede kro på Skolebakken syd for byen med udhuse og jordlod til skolebrug, mens byens gårdmænd, otte i alt, skulle pålignes den årlige vedligeholdelse. Kroen var en solid, hvidkalket bygning. Grundmuret, 14 fag, med stentag og kælder. Indrettet med storstue, gæstestue, skænkestue med disk, sovekammer, to gæstekamre, pigekammer, køkken og spisekammer. Et stort udhus mod syd med vognplads, hestestald, kostald, lade og lo. Et tilsvarende mod nord med bl.a. bryggers og karlekammer. En stor have lå syd for huset, hvor kromand Andreas Fischer havde plantet frugttræer. Æble, pære, blomme og kirsebær. Skolekommissionen indkaldte gårdmændene til et møde om sagen. De anerkendte den nye bygnings kvaliteter, men forudså alligevel en tyngende vedligeholdelse, som de ikke alene ville stå for. Desuden fandt de heller ikke beliggenheden hensigtsmæssig i dårligt vintervejr. Det var helt tydeligt ikke gårdmændene, der havde noget ønske om forandring. De var gerne fortsat med anneksskolen, som ikke kostede dem noget. Resultatet af mødet blev, at udgifterne til vedligeholdelsen skulle pålignes ikke bare gårdmændene, men halvdelen af sognets beboere, og der skulle anlægges en skolesti henover skolelodden.
Skolen havde nu fået sit eget hus i byen med skolestue og lærerbolig. Den skal efter sigende længe have haft mindelser om sin fortid som kro. Disken fra skænkestuen skal have stået på sin plads endnu ved et lærerskifte i 1847.

Bisserup skole 1839 - 1956

I Bisserup skole blev børnene i over 100 år undervist efter hovedlinierne i 1814-loven. De var delt på to klasser og gik indtil 1945 i skole hveranden dag. Fra skolens begyndelse og helt frem til 1900 var børnenes skolegang præget af hyppige forsømmelser, fordi de skulle hjælpe til med arbejdet hjemme eller i deres plads, selvom forældrene eller husbonden så skulle betale en bøde. Undervisningen blev varetaget af en enelærer. Skoledagen begyndte hver dag med morgensang og derefter fulgte en time med religion. De øvrige fag var læsning, skrivning, regning, historie/geografi, håndarbejde, svømning og gymnastik. Skoledagen varede om vinteren fra 8-15, om sommeren fra 7-14. Den sluttede for drengenes ved-kommende med en times gymnastik i skolegården, hvor der var opstillet ribber. "Træskogymnastik" kaldte lærer Greve det. Skolen fik aldrig en gymnastiksal. Pigerne havde håndarbejde med pogeskolelærerinden.

Skolestuen

Skolestuen kunne i længden ikke leve op til de størrelseskrav, der stilledes fra myndighedernes side, og i 1896 tillod læreren, at der blev lagt 1 1/2 alens bredde af hans lejlighed til skolestuen. Det gav et pusterum indtil 1917, hvor der endelig blev bygget en ny stor skolestue mod syd med forstue med reol til træsko, vandhane og dør ind til læreren samt mellemgang med bænke. Skolestuen havde to store vinduer mod syd. Tre rækker borde. Kakkelovn. Tavle og kateder under den buede overgang til loftet. Langs væggene skabe med bogsamling for børn og voksne, og med naturhistoriske genstande, hugorm i sprit og udstoppede dyr. På væggen et Danmarkskort samt historiske billeder: Ansgar, Dannevirke, De sammensvorne rider fra Finderup Lade, Chr. IV på Trefoldigheden, Københavns bombardement 1807, Den grundlovgivende rigsforsamling 1848. Desuden et portræt af Dronning Alexandrine og Chr. X til hest. På fotografiet ses bag katederet lærer Greve og i hjørnet lærerinde Else Rasmussen. Fotografiet er fra 1945/46.  Skolestuen er i dag mødelokale, og den karakteristiske runding mellem væg og loft er bevaret.

Pogeskolen

Pogeskolen byggedes 1885 på Bisserup Havnevej (nr. 9) af grevskabet. Bodil C. M. Hansen fra Bisserup ansattes som pogeskolelærerinde og virkede som sådan til 1933. Hun lønnedes af kommunen, men grevskabet sørgede for hus og brændsel. Hos hende lærte de 5-7årige at stave og skrive bogstaver, og så fortalte hun bibelhistorie. Børnene sad ved et langt bord i hendes stue, mens hendes piberygende bror sad i hjørnet og læste avis. I 1933 afløstes hun af Gemma Hansen, indtil pogeskolen blev nedlagt 1945 med ansættelse af lærerinde Else Rasmussen, der fik bolig i den nedlagte pogeskole. Herefter blev der hverdagsskolegang i Bisserup, og Else Rasmussen underviste den lille klasse i et lejet lokale i Missionshuset. Kirkeskovskolen Bisserup skole repræsenterede 1800tallets samfundsstruktur, og behovet for forandring blev efterhånden påtrængende. En ny moderne skole blev bygget i Ørslev i 1956 og derved lukkede skolen i Bisserup.

Lauritzminde

Ejendommen blev købt af Lauritz Knudsens Feriefond, herefter navnet Lauritzminde. Formålet var ferieophold for nuværende og pensionerede medarbejdere i firmaet.  I 1990 blev en ny tilbygning skabt.  En fløj blev tilbygget og gav plads til 10 dobbeltværelser, hvorefter i alt har 14 dobbelt værelser.  Herved kunne ejendomme benyttes som kursusejendom primært for firmaet. I de seneste år har også andre virksomheder benyttet sig stedet til arrangementer. 2007/2008 blev der etableret nyt professionelt køkken.

Fjordbakken

I 2012 blev ejendommen solgt til Ulrik Dahl og ejendommen har gennem de seneste 12 måneder gennemgået en total renovering. Ejendommen blev færdigrestaureret med tilbygning og udlejningsklar 1. april 2013. Stedet er samtidigt blevet navndøbt Fjordbakken og kan nu rumme 100 gæster til spisning.

Kilder:

http://www.bisserup.dk/bytinsbladet%20sep%202009.pdf

http://www.bisserup.dk/bisserupskole.htm

http://da.wikipedia.org/wiki/Bisserup

Links:

Vilde blomster i Bisserup https://plus.google.com/photos/118108999410763056273/albums/5596651228487684641?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/118108999410763056273/albums/5596651228487684641

http://www.bisserup.dk/

Fjordbakken, Skolebakken 1, Bisserup, 4243 Rude

Booking og information:

Ulrik Dahl  +45 20150305 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tina Dahl  +45 40814054  

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Udviklet af Specimen